Participă şi Castigă medalii si premii

Premii acordate în cadrul evaluării de la Informatică, Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) şi Competenţe Digitale (CD), pentru anul şcolar 2013-2014
  
Premiile pentru disciplinele Informatică, TIC și CD, se disting și se acordă în două categorii, după cum urmează: 
  • Premii la nivel județean;
  • Premii la nivel național;
Premiile la nivel judetean:
 
Se vor acorda elevilor care fac parte din clasamentul județean, întocmit după fiecare dintre cele două etape (etapa I – evaluare curentă și etapa a II-a – de bilanț an școlar). Premierea se va face la nivelul fiecărui județ. Din clasamentul județean fac parte primele 10 (zece) punctaje de la fiecare nivel de clasă, din fiecare județ, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
  • Diplomă de merit clasament judeţean 

Premiile la nivel naţional:

 

Se vor acorda elevilor care fac parte din clasamentul naţional, întocmit după fiecare dintre cele două etape (etapa I – evaluare curentă și etapa a II-a – de bilanț an școlar). Premierea se va face la nivelul întregii ţări. Din clasamentul naţional  fac parte primele 3 (trei) punctaje de la fiecare nivel de clasă, în ordinea descrescătoare a punctajelor .
  •  Medalii aferente primelor 3 (trei) locuri;
  •  Diplomă de merit clasament naţional
Punctajul minim pentru obținerea acestor premii este de 65 de puncte.
Elevii care fac parte din clasamentul naţional nu vor primi diploma pentru clasamentul judeţean. Ei vor primi cea mai mare distincţie a diplomei, respectiv diploma pentru clasamentul naţional.

 

 

Fundatia de Evaluare in EducatieInside TravelEditura L&S Info-MatSigur.Info