Despre Evaluare în Educaţie

    Rezultatele evaluărilor constituie principalele repere la care se raportează elevii şi profesorii dar şi părinţii, în egală măsură, atunci când se doreşte o analiză obiectivă a cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor dobândite pe parcursul unei perioade de formare. Cu cât perioadele pentru care se face evaluarea sunt mai scurte, iar evaluările mai frecvente, cu atât este mai uşoară depistarea lacunelor acumulate şi trecerea imediată la acoperirea lor.

   Acesta este motivul pentru care Fundaţia de Evaluare în Educaţie a iniţiat seria de concursuri de "Evaluare în Educaţie" la diferite materii studiate de elevi pe parcursul perioadei de formare în cadrul învăţamântului preuniversitar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a-şi evalua cunoştinţele periodic, într-un context naţional şi prin abordarea unor subiecte frumoase şi incitante.

   Suntem convinşi că o evaluare obiectivă periodică prilejuieşte măsurarea nivelului cunoştinţelor, din perspectiva abordării examenelor pe care sistemul de învăţământ din România le propune elevilor, pe parcursul întregii perioade de şcolarizare: evaluarea naţională la clasa a IV-a, testarea naţională, bacalaureat, admiterea la facultate, înscrierea la universităţile din străinătate.

   Concursurile se adresează elevilor claselor I-XII ce doresc să ştie în permanenţă care sunt punctele forte ale pregătirii lor, pentru a le dezvolta, şi care sunt punctele slabe, pentru a le elimina.

Prezentare generală

   Fundaţia de Evaluare în Educaţie asigură proiecţia, organizarea şi desfăşurarea Concursurilor Naţionale de "Evaluare în Educaţie" în mediul preuniversitar (clasele I-XII).

Aspecte organizatorice:
  • Respectarea în totalitate a programei şcolare, respectiv a curriculum-ului disciplinei evaluate;
  • Cadrele didactice implicate în evaluări sunt specialişti în educaţie, formare şi în ceea ce priveşte expertiza în elaborarea materialului ştiinţific (programe evaluare, baterii de teste, obiective, cerinţe, instrumente şi metode de evaluare). Fac referire la institutori, învăţători, profesori, directori educaţionali, inspectori de specialitate, cadre abilitate din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Academia Română, cadre universitare, cadre din Inspectoratele Şcolare etc.;
  • Foarte important: Evaluările se desfăşoară în zile libere şcolare, în afara orelor de curs (sâmbătă);
  • Organizarea şi desfăşurarea acestor evaluări naţionale respectă în totalitate regimul concursurilor şcolare (prin ordin de ministru) şi legea învăţământului.

   Evaluările naţionale în educaţie pe care le propunem au ca obiectiv general evaluarea continuă, într-un mediu extern, distinct de cel al şcolii în care învaţă elevul zi de zi - evaluare la nivel de clasă la disciplinele prevăzute în curriculum-ul şcolar.

Obiectivele specifice sunt de:
  • evaluarea periodică corelată cu stadiul de pregătire din anul şcolar a cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor necesare formării competenţelor cheie;
  • structurarea informaţiilor şi a cunoştinţelor;
  • promovarea ideilor de competiţie şi performanţă în rândul elevilor;
  • obţinerea de informaţii pentru activităţile de consiliere şcolară şi profesională.

   Prin aceste evaluări periodice se urmăresc competenţele atinse de elevi pe parcursul derulării activităţii şcolare. Apare posibilitatea ca elevii să-şi verifice nivelul cunoştinţelor la diferite etape de parcurgere a materiei, în vederea obţinerii unor rezultate mai bune la viitoarele concursuri, examene şi competiţii. Acest tip de evaluare periodică contribuie la o asimilare ritmică a materiei precum şi la o dezvoltare de competenţe la un nivel corespunzător pentru fiecare elev. În acest fel se diminuează riscul de a se acumula goluri în cunoştinţe şi se pot aplica din timp măsuri de recuperare a materiei.

   Evaluarea sosită dintr-o sursă exterioară şcolii nu se substituie evaluării curente de la clasă, sau celei sumative prin teze, examene şcolare sau alte activităţi didactice dar poate contribui alături de acestea la o evaluare continuă ce devine benefică pentru elev în dezvoltarea sa. Se poate realiza astfel un prim pas în evaluarea continuă, evaluare sosită dintr-o sursă exterioară şcolii, prin care elevul îşi poate afla gradul de asimilare a cunoştinţelor şi deprinderilor, care nu se substituie însă, evaluării de la clasă, tezelor şi examenelor şcolare sau altor activităţi didactice.

   Rezumând în câteva cuvinte, mesajul nostru pentru elevi, beneficiarii acestui proces continuu de evaluare este:

   În centrul atenţiei noastre se află elevul, pe care îl dorim format, informat şi educat, pregătit pentru atingerea standardelor pe care societatea viitorului le propune!
Prin derularea acestor evaluări, poţi avea o imagine fidelă, clară, asupra nivelului tău de pregătire!

   În acest fel, ai posibilitatea de a descoperi acele segmente de materie pe care nu le stăpâneşti suficient şi, cu ajutorul cadrelor didactice, consilierilor şcolari, al părinţilor şi mai ales cu propriul tău ajutor, poţi remedia problemele la timp. Totodată, este un bun prilej de a-ţi fixa structura cunoştinţelor acumulate, de a-ţi dezvolta abilităţile personale, de a te familiariza cu o atitudine adecvată în procesul de evaluare şi, în ansamblu, în întregul ciclu de instruire-învăţare-evaluare.

Fundatia de Evaluare in EducatieInside TravelEditura L&S Info-MatSigur.Info